HOTLINE 09.4400.4400

Hán Ngữ 3 - 汉语初三班

Ngày đăng: 25/08/2013 - Lượt xem: 598

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 3


Cập nhật ngày 08/11/2019

Học phí Hán ngữ 3 là 2.000.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ 01/08/2019)
 

Lớp Hoc tieng trung ban ngày
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 

N74

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI

THỨ 6

20/12/2019
10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG B
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CN23

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 6

20/12/2019
10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02PHƯƠNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
 


Học tiếng Hoa buổi tối
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T12*

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

17/11/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02THỦY
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T13*

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

13/11/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HƯƠNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T14

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 6

22/11/2019
17H50
ĐẾN
19H20


2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRÀ
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T15

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

24/11/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T16

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 5

12/12/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY TÙNG 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T17

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

11/12/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ TRÀ 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T19

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 5

26/12/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ TRÀ 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T20

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 5

02/01/2020
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T21

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 6

03/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG B
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T22

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

08/01/2020
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T24

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

29/01/2020
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HẰNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T25

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 2

27/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HẰNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT69*

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 5

14/11/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ DUNG 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT72

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 4

11/12/2019
17H50
ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT73

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 2

06/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

TRANG A
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT75

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 5

23/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

2.000.000 VND/ 22 BUỔI


Các lớp học Hán ngữ 3 ban ngày :

N74 : Khai giảng THỨ 6 ngày 20/12/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CN23 : Khai giảng THỨ 6 ngày 20/12/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 CẦU GIẤY)

Các lớp học Hán ngữ 3 buổi tối :

T12* : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 17/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T13* : Khai giảng THỨ 4 ngày 13/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T14 : Khai giảng THỨ 6 ngày 22/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T15 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 24/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T16 : Khai giảng THỨ 5 ngày 12/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T17 : Khai giảng THỨ 4 ngày 11/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T19 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 26/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T20 : Khai giảng THỨ 5 ngày 02/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T21 : Khai giảng THỨ 6 ngày 03/01/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T22 : Khai giảng THỨ 4 ngày 08/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T24 : Khai giảng THỨ 4 ngày 29/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T25 : Khai giảng THỨ 2 ngày 27/01/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CT69*: Khai giảng THỨ 5 ngày 14/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT72: Khai giảng THỨ 4 ngày 11/12/10/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT73: Khai giảng THỨ 2 ngày 06/01/10/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT75: Khai giảng THỨ 5 ngày 23/01/10/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 68 Cầu Giấy)


 

 

Tham khảo thêm :Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                             Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Bình luận facebook:
Các tin khác:
 Học tiếng Trung giao tiếp từ đầu (Hán ngữ 1) ( 97475 lượt xem ) Hán Ngữ 6 - 汉语初六班 ( 309 lượt xem ) Hán ngữ 5 - 汉语初五班 ( 50484 lượt xem ) Hán Ngữ 4 - 汉语初四班 ( 64250 lượt xem ) Học Tiếng Trung giao tiếp nâng cao (Hán ngữ 2) ( 859 lượt xem )
Trung tâm tiếng Trung đông học viên hâm mộ nhất trên Youtube
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG TIENGTRUNG.VN

 Cơ sở 1 : Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội

 Cơ sở 2 : Tầng 4 Số 25 Ngõ 68 Cầu Giấy - Hà nội

 Điện thoại : 09.4400.4400 - 09.6585.6585 - 09.8595.8595

 Phản ánh về chất lượng dịch vụ : xin nhắn tin đến 0943.169.184 (chúng tôi sẽ chủ động gọi lại) 


• Website https://tiengtrung.vn

• Giờ làm việc :
8h sáng tới 21h15 các ngày trong tuần
(Kể cả chủ nhật )
Riêng thứ 7 làm việc từ 8h sáng tới 17h.

Chính sách và quy định chung
 

 
09.4400.4400
1
Hỗ trợ online
G