HOTLINE 09.4400.4400

Học Tiếng Trung giao tiếp nâng cao (Hán ngữ 2)

Ngày đăng: 26/08/2013 - Lượt xem: 118769


Học tiếng Trung nâng cao - Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 2
Khóa học tiếng Trung Hán ngữ 2 ban ngày :


Học phí Hán ngữ 2 là 2.000.000vnd/32 buổi (áp dụng từ 01/08/2019)

 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N75

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 6

01/11/2019
10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6
Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01


NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
N76

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 3

03/12/2019
10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7
Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01


TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CN24

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 7

05/11/2019
10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7
Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01


PHƯƠNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔIKhóa học tiếng Trung buổi tối

 :

 


LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T20*

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 3

15/10/2019
17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T21*

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 4

16/10/2019
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TRANG B
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T22*

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 2

21/10/2019

17H50 ĐẾN 19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

THẦY

TÙNG

2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T23

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

27/10/2019
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T24

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 4

06/11/2019

17H50 ĐẾN 19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01HẰNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T25

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 6

08/11/2019
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01HẰNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T26

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

17/11/2019
17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ HẰNG 2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T27

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 3

26/11/2019
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T28

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 4

04/12/2019

17H50 ĐẾN 19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT73*

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 6

18/10/2019
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TRANG A
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT75

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
CHỦ NHẬT

03/11/2019
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 012.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT76

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 2

11/11/2019

17H50 ĐẾN 19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

THẦY

QUANG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT77

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
CHỦ NHẬT

24/11/2019

17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01YẾN
2.000.000 VND/ 32 BUỔI1. Các lớp học Hán ngữ 2 ban ngày :

N75 : Khai giảng THỨ 6 ngày 01/11/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

N76 : Khai giảng THỨ 3 ngày 03/12/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CN24 : Khai giảng THỨ 7 ngày 05/11/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

2. Các lớp học Hán ngữ 2 buổi tối :

T20* : Khai giảng THỨ 3 ngày 15/10/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T21* : Khai giảng THỨ 4 ngày 16/10/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T22 : Khai giảng THỨ 2 ngày 21/10/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T23 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 27/10/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T24 : Khai giảng THỨ 4 ngày 06/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T25 : Khai giảng THỨ 6 ngày 08/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T26 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 17/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T27 : Khai giảng THỨ 3 ngày 26/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T28 : Khai giảng THỨ 4 ngày 04/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CT73* : Khai giảng THỨ 6 ngày 18/10/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT75 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 03/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3-5-CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT76 : Khai giảng THỨ 2 ngày 11/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT77 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 24/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3-5-CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)
 

Tham khảo thêm : Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                                        Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Bình luận facebook:
Các tin khác:
 Hán Ngữ 3 - 汉语初三班  ( 118308 lượt xem ) Học tiếng Trung giao tiếp từ đầu (Hán ngữ 1) ( 74388 lượt xem ) Hán Ngữ 6 - 汉语初六班 ( 24287 lượt xem ) Hán ngữ 5 - 汉语初五班 ( 50043 lượt xem ) Hán Ngữ 4 - 汉语初四班 ( 63614 lượt xem )
Trung tâm tiếng Trung đông học viên hâm mộ nhất trên Youtube
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG TIENGTRUNG.VN

 Cơ sở 1 : Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội

 Cơ sở 2 : Tầng 4 Số 25 Ngõ 68 Cầu Giấy - Hà nội

 Điện thoại : 09.4400.4400 - 09.6585.6585 - 09.8595.8595

 Phản ánh về chất lượng dịch vụ : xin nhắn tin đến 0943.169.184 (chúng tôi sẽ chủ động gọi lại) 


• Website https://tiengtrung.vn

• Giờ làm việc :
8h sáng tới 21h15 các ngày trong tuần
(Kể cả chủ nhật )
Riêng thứ 7 làm việc từ 8h sáng tới 17h.

Chính sách và quy định chung
 

 
09.4400.4400
1
Hỗ trợ online
G